Kamu Görevlileri için 30 Günlük İzin Hakkı Şartları Nelerdir?

657 sayılı Kanun, 154 seri numaralı Tebliğ, Çevre Bakanlığı Görüşü ve Sayıştay Kararı çerçevesinde 30 günlük izin hakkı 10 yıl hizmetin 1 gün geçmesi ile hak kazanılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “yıllık izin” başlıklı 102’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine göre; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

154 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu durumda en az 10 yıl 1 gün hizmet süresini dolduran memur, söz konusu hizmet süresini doldurduğu günü takip eden günden itibaren ilgili yıl içinde 30 günlük izin hakkına sahip olacaktır. Örneğin; 20 Mayıs 2013 tarihinde memuriyete başlayan bir kişi, 20 Mayıs 2014 tarihine kadar yıllık izin kullanamaz. Ancak, 21 Mayıs tarihinden itibaren 2014 yılına ait 20 günlük izin hakkını kullanabilecektir. 30 günlük iznini ise 10 yılını tamamladığı 20 Mayıs 2023 tarihini takip eden 21 Mayıs 2023 tarihinden itibaren kullanmaya hak kazanacaktır.

Konu hakkında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2024 tarihli E-53773008-622.02-8979902 sayılı görüş yazısı da aynı minvaldedir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun bir kararında (T: 02.02.2000, K:24674); Devlet memurlarının 20 veya 30 günlük izne hak kazanma tarihi ile ilgili olarak, birinci yılın doldurulduğu günü takip eden günden itibaren 20 gün yıllık izin kullanımı mümkündür. Öte yandan, onuncu yılın tamamlandığı günü takip eden günden itibaren 30 gün izne hak kazanılmakta olup, bu izne hak kazanmadan önce yıllık iznin tamamının veya bir kısmının kullanılmış olması bu hakkı ortadan kaldırmaz. Buna göre; 31.12 tarihinde göreve başlayan Devlet memurunun, birinci veya onuncu yılını tamamladığı 31.12 tarihinde 20 veya 30 gün izin hakkı bulunmaktadır. Devlet memuru bu iznini; 31.12 tarihinden başlayarak kullanabileceği gibi, takip eden yıla devretmek suretiyle de kullanabilecektir.

Sonuç olarak, 10 yıl hizmet süresinin dolduğu günü takip eden günden itibaren yıllık iznin 30 gün olacağı ve ilgili yıl içinde 30 gün izin kullanacağı değerlendirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir